Gweithdai

image

Gallaf lunio gweithdy at eich dibenion penodol

Cysylltwch parthed hyd a chost y gweithdai

Dyma’r math o weithdai y gallaf eu cynnig :

  1. 1. CHWARAEON BUARTH – gemau traddodiadol a gemau gwreiddiol. Gellir darparu pecyn ‘Chwarae’r Gem’ (Atebol ) yn rhan o’r gweithdy. addas ar gyfer pob oedran

2. ACTIO . addas ar gyfer pob oedran

3. CANEUON AC ALAWON GWERIN addas ar gyfer pob oedran

4. SGRIPTIO addas ar gyfer pob oedran

5. STRAEON A CHWEDLAU’R GAEAF A’R NADOLIG O GYMRU A THU-HWNT addas ar gyfer pob oedran

6. Y PLYGAIN, Y C’LENNIG, Y DRYW A’R FARI - Arferion traddodiadol Cymru - addas ar gyfer pob oedran

7. PWY NEU BETH YW’R FARI LWYD ? - Ychydig o hanes y Fari. Cyfarfod y penglog ceffyl sydd wedi ei osod ar ffon ac yna ‘gwisgo’r Fari . Creu rhubannau i addurno’r Fari, dysgu rhai o’r pennillion traddodiadol a chreu rhai newydd, gorymdeithio efo’r Fari Lwyd a chanu’r pennillion - addas ar gyfer pob oedran

8. HWIANGERDDI A STRAEON – sut i’w cyflwyno i blant bach – addas i fyfyrwyr ac oedolion

Mae’n braf  weithiau cael  cyd-weithio efo TRAC I gyflwyno gweithdy ar y Fari Lwyd 
LLUNIAU   Mair ac Angharad Jenkins yn cyflwyno gweithdy yn Ysgol Penybryn Tywyn

image image image image

 

 

Oriel Lluniau Mair Tomos Ifans

pix pix pix pix pix pix

AmdanafMair Tomos Ifans

Cyfarwydd – dyna ydw i. ‘Dwi’n adrodd chwedlau, straeon a hanesion traddodiadol am gewri Cymru a thylwyth teg, am arwyr a dihirod, am ddigwyddiadau od a chreaduriaid dychrynllyd. Mae gen i delyn fach benglin a bydd honno yn fy helpu i ddweud y straeon drwy ganu caneuon ac alawon traddodiadol pwrpasol. mwy...

Cysylltwch a fiMair Tomos Ifans

Cliciwch yma i lenwi ein Ffurflen Cysylltu

Bookmark and Share