Dyddiadur

image

 

2017

GORFFENNAF 4-6 NANT GWRTHEYRN    
GORFFENNAF 9 GWYL ARALL CAERNARFON    
GORFFENNAF TYWYN PARTI RALA RWDINS  
GORFFENNAF 15 TYWYN DIWRNOD Y TYLWYTH TEG – yn llyfrgell Tywyn a thaith wedyn i Lyn Barfog  
AWST 7 EISTEDDFOD 1pm TY GWERIN1pm TY GWERIN Seiat Stori
AWST 8 EISTEDDFOD 12 pm LLEN PLANT Chwedlau Anifeiliaid
  EISTEDDFOD 2 pm PRIFYSGOL ABERYSTWYTH Hanesion Sgragan
AWST 9 EISTEDDFOD 1 pm CWT DRAMA GWENI
  EISTEDDFOD 5pm TY GWERIN Noson Lawen
MEDI 6 DINBYCH Merched y Wawr  
HYDREF 3 YSGOL Y DDERI Rala Rwdins  
HYDREF 6 CHWILOG    
HYDREF 13 DINAS MAWDDWY    
RHAGFYR 4 LLANBERIS    
RHAGFYR 12 LLANRHEADR Y MOCHNANT    


2018

IONAWR 9 HARLECH    
CHWEFROR 7 LLANGEFNI    
CHWEFROR 28 WRECSAM    
MAWRTH 2 LLANERFYL    
MAWRTH 8 LLANFAIRPWLL    
MAWRTH 15 TRAWSFYNYDD    

HYDREF - RHAGFYR 2013

HYDREF 28 GLANLLYN Straeon Calan Gaeaf
HYDREF 31 Y LASYNYS HARLECH Seiat Straeon
ag arferion Calan Gaeaf
TACHWEDD 1 RECORDIO NOSON LAWEN LLANFAIR CAEREINION
TACHWEDD 11 CWM NANTCOL Straeon y Glannau
TACHWEDD 15 ABERYSTWYTH
PARTI RALA RWDINS
efo Angharad Tomos
TACHWEDD 23 GWASANAETH LLYFRGELL RALA RWDINS
TACHWEDD 24 Y LASYNYS HARLECH Gweithdai Canu Plygain
TACHWEDD 28 DOLGELLAU Canu yn y Noson Siopa Hwyr
TACHWEDD 29 Y SOSBAN DOLGELLAU Cawl a Cawlach - Nia Medi a fi
TACHWEDD 30 GWASANAETH LLYFRGELL RALA RWDINS
RHAGFYR 2-6 AMGUEDDFA LECHI Traddodiadau’r Nadolig a ‘r Calan
RHAGFYR 8 Y LASYNYS HARLECH Gweithdai Canu Plygain

MEHEFIN 2013

 • Rala Rwdins – stondin CBAC - Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro
 • Chwaraeon Buarth – ysgolion yng Ngwynedd
 • Gweithdai – ysgolion Gwynedd a Phowys


MAI 2013

 • Chwaraeon Buarth – efo Atebol yn Y Fedwen Lyfrau – Felinfach
 • Canu a diddanu – Cyfarfod Cyffredinol Ymddiriedolaeth Ynys Enlli – Aberdaron


IONAWR- EBRILL 2013

 • Straeon a Chwedlau – ysgolion Powys
 • Prosiect Gweithdi’r Fari Lwyd ar y cyd a TRAC
 • Castell Caernarfon – adrodd straeon i CADW
 • Chwaraeon Buarth ysgolion yng Ngwynedd
 • Dathlu’r 30ain – Rala Rwdins yn llyfrgelloedd ac ysgolion Gwynedd
 • Rala Rwdins – Gwyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd
 • Cynllun Ysgolion Cynradd dalgylch Rhuthun – gweithdai creu cymeriadau a chyflwyniadau yn seiliedig ar hanesion a charcharorion Carchar Rhuthun
 • Yr Wyl Ban Geltaidd Carlow – cystadlu, beirniadau, chweleua – mwynhau !
 • Cinio Merched y Wawr Rhanbarth Meirionnydd – canu a diddanu - gobeithio !


RHAGFYR 2012

 • Stomp Stiwdio BBC RADIO CYMRU
 • Ffair Aeaf Amgueddfa Lechi Llanberis
 • Gweithdai Arferion Y Nadolig Amgueddfa Lechi Llanberis
 • Dathlu’r Nadolig – TWF - Amgueddfa Lechi Llanberis

 

Oriel Lluniau Mair Tomos Ifans

pix pix pix pix pix pix

AmdanafMair Tomos Ifans

Cyfarwydd – dyna ydw i. ‘Dwi’n adrodd chwedlau, straeon a hanesion traddodiadol am gewri Cymru a thylwyth teg, am arwyr a dihirod, am ddigwyddiadau od a chreaduriaid dychrynllyd. Mae gen i delyn fach benglin a bydd honno yn fy helpu i ddweud y straeon drwy ganu caneuon ac alawon traddodiadol pwrpasol. mwy...

Cysylltwch a fiMair Tomos Ifans

Cliciwch yma i lenwi ein Ffurflen Cysylltu

Bookmark and Share