Cantores

image

Caneuon gwerin ydi fy mhrif faes fel cantores ond mi rydw i hefyd yn cyfansoddi a chanu fy nghaneuon gwreiddiol fy hun ac yn eu perfformio gan amlaf i gyfeiliant gitar ond byddaf hefyd yn defnyddio’r delyn, y recorder, y mandolin, y banjo ...

Dros y blynyddoedd ‘dwi wedi perfformio yng Nghymru, a thu hwnt, mewn neuaddau, theatrau, nosweithiau llawen, clybiau gwerin, gwyliau a gwestai.

Gwyl Ban Geltaidd 1. Gwyl Ban Geltaidd - enillodd fy nghân ‘Enlli’ y wobr gyntaf am y gân werin wreiddiol.

2. Enillais Wobr Goffa Elfed Lewis  Eisteddfod Genedlaethol y Bala yn 2009, ac ym Mro Morgannwg yn 2012, Gwobr Goffa Lady Herbert Lewis, prif wobr y canu gwerin. 

Ffylantin-tw 3. Roeddwn yn un o’r cantorion a gyfrannodd at brosiect Ffylantin-tw – Teyrnged y Traddodiad i Meredydd Evans a Phyllis Kinney.

4. Byddaf yn perfformio yn achlysurol fel rhan o driawd efo Arfon Gwilym a Sioned Webb

 

Oriel Lluniau Mair Tomos Ifans

pix pix pix pix pix pix

AmdanafMair Tomos Ifans

Cyfarwydd – dyna ydw i. ‘Dwi’n adrodd chwedlau, straeon a hanesion traddodiadol am gewri Cymru a thylwyth teg, am arwyr a dihirod, am ddigwyddiadau od a chreaduriaid dychrynllyd. Mae gen i delyn fach benglin a bydd honno yn fy helpu i ddweud y straeon drwy ganu caneuon ac alawon traddodiadol pwrpasol. mwy...

Cysylltwch a fiMair Tomos Ifans

Cliciwch yma i lenwi ein Ffurflen Cysylltu

Bookmark and Share